• รดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2559
  รดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2559
 • รดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2559
  รดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2559
 • รดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2559
  รดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2559
 • รดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2559
  รดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2559
 • รดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2559
  รดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2559
Test
Test
เดินขบวนต่อต้านภัยยาเสพติด 2559
เดินขบวนต่อต้านภัยยาเสพติด 2559
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชุดรักษาค
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์-35-รายการ
ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์-35-รายการ
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๘๔
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชินี
ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของง
ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ
ดำหัวเจ้าแม่มะลิกา/ดำหัวนายอำเภอ
ดำหัวเจ้าแม่มะลิกา/ดำหัวนายอำเภอ
รดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2559
รดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2559
พิธีสรงน้ำพระธาตุดอยน้ำค้าง ประจำ
พิธีสรงน้ำพระธาตุดอยน้ำค้าง ประจำปี 2559
พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ปีการศึ
พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2558