วางศิลาฤกษ์พระเจดีย์ วัดรัตนาวาส(หนองเต็ง)

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 คณะศรัทธา วัดรัตนาวาส(หนองเต็ง) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว ได้เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์พระเจดีย์ โดยมี พลเอกชวลิต ยงใจุทธ (อดีตนายกรัฐมลตรี) เป็นประทาน  

Read more

ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ม.2 ม.3 ม.5 ม.6 ม.7 ม.16 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว-.16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว-ม.7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว-.6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว-ม.5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว-ม.3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว-ม.2

Read more

โครงการรำวงย้อนยุค เพื่อสุขภาพตำบลแม่สาว

โครงการรำวงย้อนยุค เพื่อสุขภาพตำบลแม่สาว จัดขึ้น ณ สนามโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง เมื่อวันที่ 14 พฤษจิกายน 2558 มีกลุ่มหรือชมรมรำวงย้อนยุคจาก อำเภอไชยปราการ อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย เข้าร่วมอย่างคึกคัก  

Read more

งานกีฬา ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอแม่อาย ประจำปี 2558

งานกีฬา ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในตำเภอแม่อาย ประจำปี 2558 จัดขึ้น ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย กิจกรรมนี้ถูกจัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ เชื่อมความสำพันธ์ุระหว่าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานของรัฐ และชุมชนที่เกี่ยวข้อง  

Read more