คู่มือบริการประชาชน อบต.แม่สาว

การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ การแจ้งขุดดิน การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ การแจ้งถมดิน การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง

Read more

วันเด็กแห่งชาติ 2559

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่สาว และศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่สาว พร้อมทั้งประชาชน หน่วยงานต่างๆ ร่วมกันจัดงานวันเด็กให้แก่เยาวชนในตำบลแม่สาว บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสหนาน  

Read more

ประมูลจ้างก่อสร้างประปา หมู่ 2,3,5,6,7,16 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 3)

รายละเอียด คลิก… ประกาศครั้งที่-3 ประกาศครั้งที่-3 (1) ประกาศครั้งที่-3 (2) ประกาศครั้งที่-3 (3) ประกาศครั้งที่-3 (4) ประกาศครั้งที่-3 (5)  

Read more

ประมูลจ้างก่อสร้างประปา หมู่ 2,3,5,6,7,16 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)

รายละเอียดคลิก.. ประกาศ-ม.2-ครั้งที่-2 ประกาศ-ม.3-ครั้งที่-2 ประกาศ-ม.5-ครั้งที่-2 ประกาศ-ม.6-ครั้งที่-2 ประกาศ-ม.7-ครั้งที่-2 ประกาศ-ม.16-ครั้งที่-2

Read more

Bike for dad

เมือวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ทางโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง และองค์การบริหารส่าวตำบลแม่สาวพร้อมทั้งประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม Bike for dad ปั่นเพื่อพ่อ ในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว 88 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2558 ระยะทางทั้งหมด 5 กิโล  

Read more

วางศิลาฤกษ์พระเจดีย์ วัดรัตนาวาส(หนองเต็ง)

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 คณะศรัทธา วัดรัตนาวาส(หนองเต็ง) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว ได้เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์พระเจดีย์ โดยมี พลเอกชวลิต ยงใจุทธ (อดีตนายกรัฐมลตรี) เป็นประทาน  

Read more

ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ม.2 ม.3 ม.5 ม.6 ม.7 ม.16 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว-.16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว-ม.7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว-.6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว-ม.5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว-ม.3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว-ม.2

Read more