• รดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2559
  รดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2559
 • รดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2559
  รดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2559
 • รดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2559
  รดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2559
 • รดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2559
  รดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2559
 • รดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2559
  รดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2559
ดำหัวเจ้าแม่มะลิกา/ดำหัวนายอำเภอ
ดำหัวเจ้าแม่มะลิกา/ดำหัวนายอำเภอ
รดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2559
รดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2559
พิธีสรงน้ำพระธาตุดอยน้ำค้าง ประจำ
พิธีสรงน้ำพระธาตุดอยน้ำค้าง ประจำปี 2559
พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ปีการศึ
พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2558
วิชาการปฐมวัยก้าวไกลสู่อาเซียน
วิชาการปฐมวัยก้าวไกลสู่อาเซียน
คู่มือบริการประชาชน อบต.แม่สาว
คู่มือบริการประชาชน อบต.แม่สาว
วันเด็กแห่งชาติ 2559
วันเด็กแห่งชาติ 2559
ประมูลจ้างก่อสร้างประปา หมู่ 2,3,5,6,7,16
ประมูลจ้างก่อสร้างประปา หมู่ 2,3,5,6,7,16 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 3)
น้ำค้างเกมส์ ครั้งที่ 1 / 2558
น้ำค้างเกมส์ ครั้งที่ 1 / 2558
5 ธันวามหาราช 2558
5 ธันวามหาราช 2558