รายงานการเงินประจำเดือน

รายงานรับจ่าย ก.ค.61 งบทดลอง ก.ค.61

ประกาศรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาศ 3) งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาส 3

งบทดลอง มิ.ย.61 รายงานรับจ่าย มิ.ย.61

งบทดลอง พฤษภาคม 2561 รายงานรับจ่าย พฤษภาคม 2561

งบทดลอง เม.ย. 61 รายงานรับจ่าย เม.ย. 61

ประกาศรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาศ 2) งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2561

งบทดลอง มี.ค.61 รายงานรับจ่าย มี.ค.61

งบทดลอง กุมภาพันธ์ 61

รายงานรับจ่าย กุมพาพันธ์ 61

งบทดลอง มกราคม 2561

รายงานรับจ่าย มกราคม 2561

ประกาศรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาศ 1) งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2561

งบทดลอง ธันวาคม 2560

รายงานรับจ่าย ธันวาคม 2560

รายงานรับจ่าย-พ.ย.2560     งบทดลอง-พ.ย.2560

รายงานรับจ่าย-ต.ค.-2560    งบทดลอง-ต.ค.2560

รายงานรับจ่าย-ก.ย.-2560

รายงานรับจ่าย-ส.ค-2560

รายงานรับจ่าย-ก.ค.2560

รายงานรับจ่าย-มิ.ย.-2560

รายงานรับจ่าย-พ.ค.2560

รายงานรับจ่าย-เม.ย.2560

รายงานรับจ่าย-มี.ค.2560

รายงานรับจ่าย-ก.พ.2560

รายงานรับจ่าย-ม.ค.2560

รายงานรับจ่าย-ธ.ค..2559

รายงานรับจ่าย-พ.ย.2559

รายงานรับจ่าย-ต.ค.2559

Attachments